FF1

Untitled-2 Oan de besiker fan dizze site.

Wolkom op dizze site. Jo sjogge hierre wurk fan Kees van Leeuwen in syn lettere perioade. fryskefroulju@gmail.com         

nl vlag Aan de bezoeker van deze site.

Welkom op deze site. U ziet hier werk van Kees van Leeuwen in zijn latere periode. fryskefroulju@gmail.com

Voor een overzicht van zijn totale werk zie ook: kunstvankees

FF4FF5FF6

Deze site is bedoeld als een verbinding van de Friese cultuur met facetten van de culturele geschiedenis van Europa door middel van een Friese vrouw.

Fryske Froulju in pracht Gesicht Fryske Froulju in Gedicht